I Kompetenceinstituttet træner vi voksenundervisere i de centrale elementer, som hver for sig og tilsammen skaber læring i kompetenceudvikling samt holder oplæg og bidrager til kompetenceudvikling på såvel strategisk som operationel niveau.

Kompetenceinstituttet henvender sig til til voksenundervisere og ledere med ansvar for udvikling, planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling på tværs af fagområder og faggrupper.

Vi bidager endvidere til den strategiske planlægning og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb for ledelser, HR-funktioner og voksenundervisere.

Vores tilgang er praktisk orienteret og tager afsæt i anerkendt teori og forskning samt egne erfaringer og successer i og med voksenundervisning.