Kompetenceinstituttet henvender sig til til voksenundervisere og ledere med ansvar for udvikling, planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling på tværs af fagområder og faggrupper.

I Kompetenceinstituttet træner vi voksenundervisere i de centrale elementer, som hver for sig og tilsammen skaber læring i kompetenceudvikling samt holder oplæg og bidrager til kompetenceudvikling på såvel strategisk som operationel niveau.

Vi bidager endvidere til den strategiske planlægning og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb for ledelser, HR-funktioner og voksenundervisere.

Vores tilgang er praktisk orienteret og tager afsæt i anerkendt teori og forskning samt egne erfaringer og successer i og med voksenundervisning.