Merete Hessel & Michael Juhl Fedders

Kompetence- & Konfliktinstituttet (K-KI) er et ApS og ejes i fællesskab af  Merete Hessel og Michael Juhl Fedders, som tilsammen og hver for sig har mange års erfaring  med undervisning samt udviklings- og forandringsprocesser i private og offentlige virksomheder.

K-KI har eksisteret siden 2012 og udspringer af mange års ledererfaring, undervisningsansvar og -erfaring samt erfaring med gennemførsel af forandrings- udviklingsprocesser i store og mindre virksomheder. K-KI har gennemført kompetenceudviklingsforløb for flere tusinde ledere og medarbejderne og har vundet udbud for store offentlige virksomheder og for ministerier.

Udover Merete og Michael består K-KI af en række undervisere og samarbejdspartnere, som trækkes ind i de enkelte processer og kompetenceudviklingsforløb ud fra specialistområder.

“Vi er optagede af, hvad der virker i læring, og at dele det med andre. For os er det afgørende at det, vi formidler og træner vores deltagere i er tæt på deltagernes hverdag og så konkret, at det er muligt at anvende direkte og handle på.
Den succes, vi oplever i vores undervisnings- og kompetenceudviklingsforløb i såvel udvikling, planlægning og gennemførelse, hænger nøje sammen med den tænkning, de metoder og de ambitioner, vi har på såvel deltagernes som egne vegne”.