Hvordan uddannelses- og kompetenceudvikling skaber størst muligt udbytte og værdi for såvel virksomhed som den enkelte deltager er et højaktuelt emne. Der er meget forskning, der taler ind i, hvad der virker i forhold til læring – også for voksne. Vi omsætter den mest betydningsfulde og dokumenterede forskning til konkrete virkemidler i voksenundervisning. Det gør vi på baggrund af undervisnings- og kompetenceudviklingsforløb for mange tusind deltagere med vidt forskellige baggrunde og udgangspunkter samt de resultater, vi opnår i vores undervisning på læringsprogression samt deltagertilfredshed.

Vi uddanner og træner voksenundervisere

Vi uddanner og træner voksenundervisere i de læringselementer, som tilsammen udgør læringsledelse. Det gør vi med udgangspunkt i bogen “Virkemidler i voksenundervisning – 7 trin til at lykkes”, hvor vi har fokus på det relationelle aspekt i voksenundervisning, proaktivitet i forhold til modstand mod undervisning og læring, progressiv læring samt pædagogiske virkemidler, som skaber læring. Læs mere om bogen her.

De centrale elementer vi underviser og træner voksenundervisere i er:

  • Relation og hvordan voksenunderviseren skaber relation til deltagerne
  • Hvordan modstand blandt deltagerne kan mindskes gennem proaktivitet
  • Hvordan modstand og konflikter tackles strategisk
  • Refleksion og hvordan refleksion stimuleres hos deltagerne
  • Hvordan facilitering inkorporeres i undervisning
  • Robusthed i underviserrollen
  • Pædagogiske virkemidler i voksenundervisning
  • Motivationsfaktorer i voksenundervisning

Vi gennemfører skræddersyede virksomhedsrettede uddannelsesforløb for interne undervisere samt åben voksenunderviseruddannelse.

Vi bidrager med viden og redskaber til kompetenceudvikling

Vi bidrager med viden og redskaber til, hvordan kompeteneudvikling planlægges og gennemføres med størst muligt læringsudbytte. Det gør vi på både det strategiske og operationelle niveau for ledelser, for HR-funktioner og for voksenundervisere.